Over ons

 

Popbunkerkanon

De Popbunker is een stichting die volledig op eigen benen staat. Dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers: Bas, Einte, Einte, Ilvar, Silvijn, Taco, Wijnand en 2 vaste medewerkers: Halbe (coördinator) en Toby (allround medewerker en technicus) kan De Popbunker al meer dan 40 jaar bestaan.

Daarnaast is er het bestuur voor de financiële gang van zaken en officiële contacten met bijvoorbeeld de Gemeente. Het bestuur bestaat uit Wijnand (voorzitter), Einte (secretaris), Saskia (penningmeester), Halbe (vertegenwoordiger vaste medewerkers) en Bas (vertegenwoordiger vrijwilligers en muzikanten).

Privacy
De Popbunker verwerkt geen persoonsgegevens omdat op deze website geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden.
 

De Popbunker in Leeuwarden